Gebruikersvoorwaarden OnRoute Motorkaart

Definities

 • motorkaart: Een wegenkaart die gebruikt kan worden op een navigatiesysteem van Garmin voor het gebruik op een motorfiets

 • OnRoute is een merk dat staat voor 'vrijetijdsnavigatie'. Of liever: is bedoeld voor iedereen die niet zo snel mogelijk van A naar B wil. Maar juist een mooie route wil volgen.

Algemene bepalingen met betrekking tot de motorkaart

 • Door gebruik te maken van de motorkaart die wordt aangeboden door OnRoute, gaat u akkoord met deze voorwaarden, evenals met alle beslissingen die de OnRoute neemt om de werking van de motorkaart goed te laten verlopen. Indien OnRoute gebruik maakt van diensten van een externe aanbieder, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende externe aanbieder van toepassing.

 • OnRoute verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de motorkaart te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.

 • Het is niet toegestaan de motorkaart te distribueren of beschikbaar te stellen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnRoute en u mag de motorkaart niet aansluiten op een netwerk waardoor anderen van de motorkaart gebruik zouden kunnen maken. U mag de motorkaart niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

 • Het is niet toegestaan de motorkaart op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor OnRoute, het merk OnRoute of andere producten of diensten van OnRoute.

 • OnRoute heeft te allen tijde het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de OnRoute motorkaart te ontzeggen en de licentie te beĆ«indigen. Bij een upgrade van de motorkaart ondersteunt OnRoute maximaal drie maanden de oude versie van de OnRoute motorkaart en staat hij niet meer in voor de juiste werking daarna.

 • OnRoute garandeert niet dat de motorkaart in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

 • OnRoute zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de motorkaart binnen een redelijke termijn te herstellen.

 • OnRoute garandeert niet dat de motorkaart zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd.

 • OnRoute kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van afnemer of van andere niet aan OnRoute toe te rekenen oorzaken.

 • Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

 • De garantieverplichting vervalt indien afnemer zonder schriftelijke toestemming van OnRoute wijzigingen in de software aanbrengt.

 • OnRoute kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet meer (goed) functioneren van haar software ten gevolge van updates van de hardware die buiten haar macht liggen.